Гаряча лінія (ПН-ПТ 09:00-18:00) 0800 302 055 Viber +38 067-434-57-32
01.08.2021
Оголошення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності
Ревізійна комісія ТОВ «ЕКО» (далі - Товариство) на виконання ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності і 
аудиторську діяльність», оголошує конкурс з відбору суб'єктіваудиторської діяльності з метою призначення 
для надання послуг з обов'язкового аудитуфінансової звітності Товариства.
Завдання - проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ЕКО» за період з 01 січня 2021 по 31 грудня 2021 року.
Кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій - 13 серпня 2021 року 23:59. 
Критеріями для вибору аудиторської компанії для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства є:
• забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить 
суспільний інтерес;
• відповідність вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність»;
• вартість аудиторських послуг.
Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:
1. Анкета, в якій зазначено:
• назва аудиторської фірми, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, контактна інформація
 (телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи;
• коротка історична довідка про діяльність аудиторської фірми;
• структура власності аудиторської фірми, яка містить перелік учасників, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), 
країна громадянство, найменування, країна резидентства, місцезнаходження;
• інформація про чисельність працівників аудиторської фірми, (працювати повинно не менше п'ятиаудиторів загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, якізалучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше двоє людей
повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до ст. 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність»
 або мати діючі сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань міжнародних 
стандартів фінансово й звітності);
• інформація щодо кваліфікованого персоналу аудиторської фірми (ПІБ та № сертифікатів);
• опис досвіду аудиторської фірми.
2. Форма-пропозиція про проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
3. Документ в якому вказана інформація про внесення до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської
 діяльності суб'єктів аудиторської діяльності.
4. Копія чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості;
5. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
6. Інформаційне повідомлення про підтвердження, що сума винагороди суб'єкта аудиторськоїдіяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлятьсуспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
7. Інформаційне повідомлення про підтвердження відсутності у суб'єкта аудиторської діяльності обмежень, визначених
 статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність»;
8. Інформаційне повідомлення про підтвердження відсутності у суб'єкта аудиторської діяльності обмежень, пов'язаних 
з тривалістю надання послуг підприємству, що являє суспільний інтерес.
9. Копію договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми 
особами, що здійснює обов'язковий аудит фінансової звітності (із зазначенням відповідної інформації в Реєстрі аудиторів
 та суб'єктів аудиторської діяльності щодо укладення такого Договору).
10. Проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
У конкурсі можуть брати участь суб'єкти аудиторської діяльності, які:
1) відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» 
від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторам, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності
 підприємств, що становлять суспільний інтерес;
2) включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;
3) у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний 
інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду не перевищувала 
15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якостіі не мають 
чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу.У разі отримання конкурсної
 пропозиції від таких суб'єктів, пропозиція до розгляду не приймається.
Комерційна пропозиція відправляти на електронну пошту: kutyshenko.o@eko.com.ua (з поміткою «Конкурс аудит»).
Контактна особа: Олена Кутішенко.
Рішення про вибір аудитора буде оголошено на сайті  https://www.eko.com.ua/ua/news/.
Документи, що надійшли після встановленого терміну або представлені не в повному обсязі або з порушенням умов,
 розглядатися не будуть.
Другие новости
X
X